Privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord

Silja Sport OÜ kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud. Siljasport.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega.

Silja Sport OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel.

Silja Sport OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Teabe kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Silja Sport OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud ning ei kuulu Silja Sport OÜ poolt avaldamisele.

Silja Sport OÜ austab oma klientide isikuandmete konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega. Igasugune tegevus Silja Sport OÜ vastu isikuandmete lubamatuks avaldamiseks on õigusvastane ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Silja Sport OÜ teated

Silja Sport OÜ uudiseid ja pakkumisi e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Silja Sport OÜ saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Silja Sport OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Silja Sport OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Siljasport.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja nõustub selle tingimustega.

Informatsiooni saad telefonilt 78 21916

Liitu uudiskirjaga